Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 17 od 14.3.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 17 od 14.3.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o Centralnom registru stanovništva
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja
 • ZAKON o ugostiteljstvu
 • ZAKON o turizmu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • ODLUKA o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine
Ministarstva
 • REŠENJE o upisu u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 216-1/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 216-2/19
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-36/2017
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o davanju dozvole za izdavanje elektronskog novca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0566/18-11
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o Listi zabranjenih doping sredstava za konje
 • ODLUKA o utvrđivanju visine taksi u 2020. godini
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora privrednog društva POTISKI VODOVODI — TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ

Podelite: