Објављен „Службени гласник РС“ број 161 од 31.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 161 од 31.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о допуни Закона о јавним медијским сервисима
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом
 • ПРАВИЛНИК о додатку за негу по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица
 • ПРАВИЛНИК о ортопедском додатку војних инвалида и цивилних инвалида рата
 • ПРАВИЛНИК о медицинско-техничким помагалима војних инвалида
 • ПРАВИЛНИК о бањско-климатском опоравку
 • ПРАВИЛНИК о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на новчану накнаду за набавку путничког моторног возила
 • ПРАВИЛНИК о накнади трошкова путовања
 • ПРАВИЛНИК о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу
 • ПРАВИЛНИК о легитимацији
 • ПРАВИЛНИК о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења Јединствене евиденције података
 • ПРАВИЛНИК о начину исплате новчаних примања
 • ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2021. годину
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Крушевац”, Крушевац

Поделите: