Објављен „Службени гласник РС“ број 16 од 9.2.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 16 од 9.2.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о проглашењу Акта о промени Устава Републике Србије
 • ОДЛУКА о проглашењу Уставног закона за спровођење Акта о промени Устава Републике Србије
 • ОДЛУКА о престанку функције јавним тужиоцима
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 5
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 6
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о разрешењу и именовању у Републичку изборну комисију
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 10. став 1. Закона о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС”, број 41/18)
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Руској Федерацији
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о јавнобележничкој канцеларији и радном времену јавног бележника
 • ПРАВИЛНИК о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу кандидата за народне посланике, предлог кандидата за председника Републике, односно изборну листу кандидата за одборнике јединице локалне самоуправе
 • УПУТСТВО о допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
ОГЛАСИ

Поделите: