Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 16 od 9.2.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 16 od 9.2.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o proglašenju Akta o promeni Ustava Republike Srbije
 • ODLUKA o proglašenju Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnim tužiocima
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 5
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, RS broj 6
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA o razrešenju i imenovanju u Republičku izbornu komisiju
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE odredbe člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Službeni glasnik RS”, broj 41/18)
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ruskoj Federaciji
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika
 • PRAVILNIK o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu kandidata za narodne poslanike, predlog kandidata za predsednika Republike, odnosno izbornu listu kandidata za odbornike jedinice lokalne samouprave
 • UPUTSTVO o dopunama Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku
OGLASI

Podelite: