Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 16 od 5.3.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku dostavljanja i preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o uslovima za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 16 od 5.3.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda
 • UREDBA o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
 • ODLUKA o utvrđivanju Bibićeve kuće u Melencima za spomenik kulture
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Transnafta”, Pančevo za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja, organizovanja i funkcionisanja, izgradnje i razvoja Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije — AMRES” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2018. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1575/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1761/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1762/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1764/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • PRAVILNIK o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja Registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku dostavljanja i preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 201-1/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 201-2/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 201-3/18
 • SUDSKI POSLOVNIK o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika
Druge organizacije
 • UPUTSTVO o načinu sprovođenja postupka usaglašavanja predloga redova vožnje sa registrovanim redovima vožnje u međumesnom prevozu
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Monus” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
OGLASI

Podelite: