Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 16 od 13.3.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • INDEKSI potrošačkih cena za februar 2019. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 16 od 13.3.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • REŠENJE o upisu u Registar političkih stranaka
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1021/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1229/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-4/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-6/2019-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0024/18-11
 • INDEKSI potrošačkih cena za februar 2019. godine
Druge organizacije
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-1840/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-1841/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-1868/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-1997/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-1998/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-1999/2019
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija”, Požarevac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo”, Požarevac
 • REŠENJE o neprihvatanju predloga za imenovanje direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”, Beograd
OGLASI

Podelite: