Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 156 od 25.12.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19
 • UREDBA o dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • DINARSKI IZNOSI mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2021. godinu
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za oktobar 2020. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 156 od 25.12.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika
Vlada
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19
 • UREDBA o dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • UREDBA o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon)
 • ODLUKA o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2021. godinu
 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine
 • ODLUKA o obrazovanju Organizacionog odbora za otkrivanje spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Upravnog odbora Projekta unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju međuresorne Radne grupe za koordinaciju, praćenje i podršku realizacije Projekta izgradnje autoputa E-761: Pojate–Preljina („Moravski koridor”)
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za izbor stručnog nadzora u cilju realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate–Preljina („Moravski koridor”)
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove Studentski centar „Užiceˮ u Užicu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove Studentski centar „Užiceˮ u Užicu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu
 • REŠENJE razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinkaˮ, Sombor
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinkaˮ, Sombor
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Privremenog organa opštine Suva Reka
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova – predstavnika Vlade u Komisiju za izbor miritelja i arbitara
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10901/2020
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10903/2020
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10904/2020
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10905/2020
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10910/2020
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10911/2020
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10907/2020
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10908/2020
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10912/2020
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10914/2020
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Šidina” d.o.o. Šid za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja DTD Vodoprivrednog društva „Srednja Bačka” d.o.o. Bečej za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Dunav i Tisa” društvo sa ograničenom odgovornošću, Sombor za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda nad rashodima po završnom računu Agencije za upravljanje lukama za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na povećanje kapitala Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Agencije za restituciju
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Cenovnika usluga Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Javnog preduzeća „Aerodrom Rosulje” sa PO Kruševac
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Bela Palanka, Republika Srbija i opštine Mješćicko, Poljska
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Čajetina, Republika Srbija i opštine Istočni Stari Grad, Bosna i Hercegovina
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11071/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11073/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11076/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11132/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11133/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10747/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10749/2020
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI naknada propisanih Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • DINARSKI IZNOSI mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2021. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržini Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
 • PRAVILNIK o sastavu i načinu rada Komisije za naknadu štete licima neosnovano lišenim slobode ili neosnovano osuđenim
 • PRAVILNIK o sastavu i načinu rada Komisije za rehabilitaciono obeštećenje
 • PRAVILNIK o metodologiji za razvoj standarda kvalifikacija
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-8535/2018
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1018/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1017/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1019/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1020/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1021/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1022/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1023/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1024/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1025/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije broj 119-05-1026/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1027/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1028/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1029/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1030/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1031/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01032/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1035/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1033/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1036/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1034/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1037/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1038/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1039/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1040/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1041/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1042/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1043/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1044/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01045/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01046/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01047/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01048/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01049/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01050/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01051/2020-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01052/2020-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za zajedničke poslove u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za zajedničke poslove u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za oktobar 2020. godine
Druge organizacije
 • STATUT Farmaceutske komore Srbije
 • PRAVILNIK o Listi zabranjenih doping sredstava
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Kladovo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Jedinstvo”, Bojnik
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Toplana”, Beočin
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca „Obrenovac”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac
OGLASI

Podelite: