Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 151 od 15.12.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, izgledu obrasca međunarodne potvrde, kao i evidenciji o izdatim potvrdama
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu potvrde o zdravstvenoj ispravnosti (eng. Health Certificate) i potvrde o slobodnoj prodaji (eng. Free Sale Certificate) predmeta opšte upotrebe

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 151 od 15.12.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 131-10296/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu
 • PRAVILNIK o bližim uslovima, načinu i postupku za dobijanje naziva primarijus
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, izgledu obrasca međunarodne potvrde, kao i evidenciji o izdatim potvrdama
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu potvrde o zdravstvenoj ispravnosti (eng. Health Certificate) i potvrde o slobodnoj prodaji (eng. Free Sale Certificate) predmeta opšte upotrebe
 • UPUTSTVO o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu
 • FINANSIJSKI PLAN Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu
Druge organizacije
 • JAVNOBELEŽNIČKI POSLOVNIK o izmeni i dopuni Javnobeležničkog poslovnika
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnom području na teritoriji opštine Knić
OGLASI

Podelite: