Објављен „Службени гласник РС“ број 15 од 28.2.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 15 од 28.2.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2018. годину
 • ИСПРАВКА Уредбе о изменама Уредбе о плану мреже здравствених установа
Министарствa
 • НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о испуњавању услове за обављање стручних послова ветеринарске инспекције
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-1231/2010
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уо-231/2015
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о утвђивању Програма Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0022/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0116/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0140/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0286/17-11
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Сјеница
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац”, Ражањ
ОГЛАСИ

Поделите: