Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 15 od 28.2.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 15 od 28.2.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za 2018. godinu
 • ISPRAVKA Uredbe o izmenama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova
Ministarstva
 • NAREDBA o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2018. godinu
 • REŠENJE o ispunjavanju uslove za obavljanje stručnih poslova veterinarske inspekcije
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-1231/2010
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Uo-231/2015
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o utvđivanju Programa Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0022/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0116/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0140/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0286/17-11
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Sjenica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Komunalac”, Ražanj
OGLASI

Podelite: