Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 15 od 25.2.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o javnim preduzećima
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela
 • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
 • INDEKSI potrošačkih cena za januar 2016. godine
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u januaru 2016. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 15 od 25.2.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o javnim preduzećima
 • ZAKON o metrologiji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala
 • ZAKON o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • ZAKON o javnom zdravlju
 • ZAKON o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
Vlada
 • ODLUKA o raspuštanju Skupštine opštine Nova Varoš i obrazovanju Privremenog organa opštine Nova Varoš
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Nova Varoš
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju predsednika Upravnog odbora Kliničkog centra Niš
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova srpskog dela Stalne mešovite komisije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za otvaranje novih i prekategorizaciju i modernizaciju postojećih graničnih prelaza Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za bezbednost saobraćaja za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za bezbednost saobraćaja za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Privrednog društva za snabdevanje električnom energijom krajnjih kupaca „EPS Snabdevanje” d.o.o. Beograd za 2016. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izgledu sudskih taksenih maraka, postupku izrade, distribuciji i raspolaganju sudskim taksenim markama
 • PRAVILNIK o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • PRAVILNIK o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja Registra privrednih komora i Registra predstavništava stranih privrednih komora
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora
 • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o pružanju usluga kontrole letenja i usluga uzbunjivanja
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-1120/2014-11
 • INDEKSI potrošačkih cena za januar 2016. godine
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u januaru 2016. godine
OGLASI

Podelite: