Објављен „Службени гласник РС“ број 15 од 24.2.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ОДЛУКА о допуни Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 15 од 24.2.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о Меморијалном центру „Старо сајмиштеˮ
  • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о радовима на редовном одржавању јавних путева
  • ПРАВИЛНИК о испиту за инспектора
Други државни органи и државне организације
  • ОДЛУКА о допуни Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0381/18-11
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.

Поделите: