Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 15 od 24.2.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • ODLUKA o dopuni Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 15 od 24.2.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ZAKON o Memorijalnom centru „Staro sajmišteˮ
  • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
Ministarstva
  • PRAVILNIK o radovima na redovnom održavanju javnih puteva
  • PRAVILNIK o ispitu za inspektora
Drugi državni organi i državne organizacije
  • ODLUKA o dopuni Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
  • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0381/18-11
Druge organizacije
  • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.

Podelite: