Објављен „Службени гласник РС“ број 148 од 10.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 148 од 10.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020–2025. година, у периоду 2020–2022. година
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о испиту за комуналног милиционара
 • ПРАВИЛНИК о стручном оспособљавању за обављање послова комуналних милиционара
 • ПРАВИЛНИК о стандардима и начину спровођења поступка признавања претходног учења
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
 • ПРАВИЛНИК о посебним условима за обављање универзалне поштанске услуге у случају ванредне ситуације и ратног стања
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00372/2020-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-420/2020-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-421/2020-09
Републичка изборна комисија
 • ПОСЛОВНИК Републичке изборне комисије (пречишћен текст)
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о евиденцијама и извештајима политичког субјекта

Поделите: