Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 148 od 10.12.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 148 od 10.12.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • AKCIONI PLAN za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020–2025. godina, u periodu 2020–2022. godina
Ministarstva
 • PRAVILNIK o ispitu za komunalnog milicionara
 • PRAVILNIK o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnih milicionara
 • PRAVILNIK o standardima i načinu sprovođenja postupka priznavanja prethodnog učenja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu
 • PRAVILNIK o posebnim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge u slučaju vanredne situacije i ratnog stanja
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-00372/2020-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-420/2020-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-421/2020-09
Republička izborna komisija
 • POSLOVNIK Republičke izborne komisije (prečišćen tekst)
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o evidencijama i izveštajima političkog subjekta

Podelite: