Објављен „Службени гласник РС“ број 14 од 7.2.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 14 од 7.2.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о избору председника Републике
 • ЗАКОН о избору народних посланика
 • ЗАКОН о локалним изборима
 • ЗАКОН о финансирању политичких активности
 • ЗАКОН о измени Закона о спречавању корупције
 • ЗАКОН о допуни Закона о ванпарничном поступку
 • ЗАКОН о социјалном предузетништву
 • ЗАКОН о измени Закона о платама државних службеника и намештеника
 • ЗАКОН о измени Закона о предметима опште употребе
 • ЗАКОН о измени Закона о оружју и муницији
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd, Raiffeisen Banka AD Beograd, Komercijalna banka AD Beograd, Sberbank Srbija AD Beograd, OTP Banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad и Nova Ljubljanska banka DD Ljubljana по задужењу Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: