Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 14 od 7.2.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 14 od 7.2.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izboru predsednika Republike
 • ZAKON o izboru narodnih poslanika
 • ZAKON o lokalnim izborima
 • ZAKON o finansiranju političkih aktivnosti
 • ZAKON o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije
 • ZAKON o dopuni Zakona o vanparničnom postupku
 • ZAKON o socijalnom preduzetništvu
 • ZAKON o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • ZAKON o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe
 • ZAKON o izmeni Zakona o oružju i municiji
 • ZAKON o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd, Raiffeisen Banka AD Beograd, Komercijalna banka AD Beograd, Sberbank Srbija AD Beograd, OTP Banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad i Nova Ljubljanska banka DD Ljubljana po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad
OGLASI

Podelite: