Објављен „Службени гласник РС“ број 14 од 27.2.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о техничким и техничко-експлоатационим условима које мора испуњавати теретно возило или скуп возила којим се обавља превоз терета у друмском саобраћају и о обрасцима потврда о испуњавању ових услова

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 14 од 27.2.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Косјерић
 • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Ковин
 • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Оџаци
 • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Врбас
 • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине града Зајечара
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о техничким и техничко-експлоатационим условима које мора испуњавати теретно возило или скуп возила којим се обавља превоз терета у друмском саобраћају и о обрасцима потврда о испуњавању ових услова
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о радним местима, односно пословима на којима се професионалним припадницима Војске Србије стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-217/2013
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-8/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-254/2013
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-344/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-364/2013
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-641/2014
 • ОДЛУКА Уставног суда број VIIIУ-63/2013
 • ОДЛУКА Уставног суда број VIIIУ-88/2015
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

Поделите: