Објављен „Службени гласник РС“ број 14 од 23.2.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача сродних производа и увозника сродних производа

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 14 од 23.2.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Чиле, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Ајресу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Чиле
Влада
 • УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке регионалном развоју и развоју предузетништва који се реализује кроз стандардизовани сет услуга који спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2024. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2024. години
 • УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Увацˮ
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Пиротског управног округа са седиштем у Пироту
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Пиротског управног округа са седиштем у Пироту
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Апотекарске установе Гњилане, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Апотекарске установе Приштина, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова привременог управног и надзорног одбора Апотекарске установе Гњилане, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова привременог управног и надзорног одбора Апотекарске установе Приштина, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање и за производњу и дистрибуцију електричне енергије Ибар, Зубин Поток
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Шабац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Шабац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности заменика председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Истанбулу, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Сиднеју, Комонвелт Аустралија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Словачке Републике у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Јужне Африке у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1226/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1228/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1325/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1326/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1327/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1328/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1329/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1418/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ДОО „ГАСˮ Бечеј ЗА 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о давању средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена угља за индустријску потрошњу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника семена и садног материјала Јавног предузећа „Национални парк Тараˮ Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о прихватању споразума о братимљењу и успостављању сарадње између општине Гаџин Хан, Република Србија и општине Братунац, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1458/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1474/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1233/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1241/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1254/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1234/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1236/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1237/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1238/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1239/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1240/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1242/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1244/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1245/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1248/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1250/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1291/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, установљењем права службености
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача сродних производа и увозника сродних производа
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом
 • ПРАВИЛНИК о оверавању анализатора издувних гасова
 • ПРАВИЛНИК о оверавању мерила топлотне енергије
 • ПРАВИЛНИК о оверавању бројила активне електричне енергије класе тачности А, В, С, 2, 1 и 0,5 Ѕ
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника o начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за испитивање отпада
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 000065985 2024 14840 007 001 000 001
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 000066140 2024 14840 007 001 000 001
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Тара
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Увац”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: