Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 14 od 23.2.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za januar 2018. godine
 • UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2018. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 14 od 23.2.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Malti, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Rimu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Malti, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Rimu
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora — šefa Stalne misije Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora — šefa Stalne misije Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Austriji
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Turskoj
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Slovačkoj Republici
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije na Jamajci, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Havani
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije na Jamajci, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Havani
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Bosni i Hercegovini
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Ruandi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Ruandi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Španiji
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Velikom Vojvodstvu Luksemburg, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Briselu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Velikom Vojvodstvu Luksemburg, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Briselu
Vlada
 • UREDBA o visini naknada za vode
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije u 2018. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2018. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • ODLUKA o utvrđivanju Starog centra Vranjeva za prostorno kulturno-istorijsku celinu
 • ODLUKA o otvaranju Konzularne kancelarije Generalnog konzulata Republike Srbije u Banjaluci, Bosna i Hercegovina, sa sedištem u Trebinju
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Vindhuku, Republika Namibija
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Los Anđelesu, Sjedinjene Američke Države
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Los Anđelesu, Sjedinjene Američke Države
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za bezbednost saobraćaja za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za bezbednost saobraćaja za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za upravljanje lukama za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za upravljanje lukama za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i Finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću „Državne lutrije Srbije” d.o.o. Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću „Aerodromi Srbije” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Srbijagas” Novi Sad za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” 2017–2027.
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik (2017–2026)
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP za skloništa za period 2017–2026. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP za skloništa za period 2017–2021. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti po finansijskom izveštaju za 2014. godinu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti po finansijskim izveštajima za 2015. godinu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti po finansijskim izveštajima za 2016. godinu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Vladimirci, Republika Srbija i opštine Beit Ommar, Država Palestina
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1563/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1564/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1565/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1582/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1621/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1622/2018
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Akcionog plana za period 2018–2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji za period do 2020. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 173-1/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 173-2/18
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
 • ODLUKA Državnog veća tužilaca A broj 32/18
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu
 • INDEKSI potrošačkih cena za januar 2018. godine
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za delatnost putne privrede Republike Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Statuta Komore biohemičara Srbije
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih delatnosti „Belimarkovac”, Vrnjačka Banja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod”, Vladičin Han
OGLASI

Podelite: