Објављен „Службени гласник РС“ број 14 од 23.2.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2018. године
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2018. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 14 од 23.2.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малти, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малти, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора — шефа Сталне мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у Женеви
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора — шефа Сталне мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у Женеви
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аустрији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Турској
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Словачкој Републици
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије на Јамајци, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије на Јамајци, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Босни и Херцеговини
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Руанди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Руанди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шпанији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бриселу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бриселу
Влада
 • УРЕДБА о висини накнада за воде
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга које спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2018. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2018. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 • ОДЛУКА о утврђивању Старог центра Врањева за просторно културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о отварању Конзуларне канцеларије Генералног конзулата Републике Србије у Бањалуци, Босна и Херцеговина, са седиштем у Требињу
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Виндхуку, Република Намибија
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Лос Анђелесу, Сједињене Америчке Државе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Лос Анђелесу, Сједињене Америчке Државе
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план пословања са програмом приређивања игара на срећу и Финансијски план за реализацију програма приређивања игара на срећу „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Србијагас” Нови Сад за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Путеви Србије” 2017–2027.
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник (2017–2026)
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за склоништа за период 2017–2026. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за склоништа за период 2017–2021. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијском извештају за 2014. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијским извештајима за 2015. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијским извештајима за 2016. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Владимирци, Република Србија и општине Беит Оммар, Држава Палестина
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1563/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1564/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1565/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1582/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1621/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1622/2018
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за период 2018–2019. године за спровођење Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији за период до 2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о управи у јавним тужилаштвима
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-2/18
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
 • ОДЛУКА Државног већа тужилаца A број 32/18
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2018. године
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за делатност путне привреде Републике Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Коморе биохемичара Србије
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Велетабак” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Белимарковац”, Врњачка Бања
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод”, Владичин Хан
ОГЛАСИ

Поделите: