Објављен „Службени гласник РС“ број 14 од 17.2.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 14 од 17.2.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о социјалној карти
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о саобраћајној сигнализацији
Уставни суд
  • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-36/2019
Правосуђе
  • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 19322/18, Стојановић и други против Србије
  • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр. 16857/19 и 43001/19, Лилић и други против Србије
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш

Поделите: