Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 14 od 17.2.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 14 od 17.2.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ZAKON o socijalnoj karti
Ministarstva
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji
Ustavni sud
  • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-36/2019
Pravosuđe
  • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 19322/18, Stojanović i drugi protiv Srbije
  • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama br. 16857/19 i 43001/19, Lilić i drugi protiv Srbije
Druge organizacije
  • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš

Podelite: