Објављен „Службени гласник РС“ број 136 од 13.11.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 136 од 13.11.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о одржавању сигнално-сигурносних уређаја
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0242/20-11
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0330/16-11
  • РЕШЕЊЕ Одбора Агенције за борбу против корупције 014 број 07-00-0819/17-02

Поделите: