Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 136 od 13.11.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 136 od 13.11.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
Drugi državni organi i državne organizacije
  • PRAVILNIK o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja
  • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0242/20-11
  • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0330/16-11
  • REŠENJE Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 014 broj 07-00-0819/17-02

Podelite: