Објављен „Службени гласник РС“ број 135 од 6.12.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 135 од 6.12.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о посебним условима важења регистрације моторних возила која имају регистарске ознаке градова и општина на подручју Аутономне покрајине Косово и Метохија, која се на основу Резолуције 1244 Савета безбедности Уједињених нација налази под привременом управом цивилне мисије Уједињених нација УНМИК
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Гвинеје Бисао носиоце дипломатских и службених пасоша
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности
 • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године са Акционим планом за период од 2023. до 2025. године на животну средину
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о раду тржишта електричне енергије
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у новембру 2022. године
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „EPICURE CIGARS” д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило”, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комунално стамбеног предузећа „Комстан”, Трстеник
ОГЛАСИ

Поделите: