Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 135 od 6.12.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 135 od 6.12.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o posebnim uslovima važenja registracije motornih vozila koja imaju registarske oznake gradova i opština na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koja se na osnovu Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nalazi pod privremenom upravom civilne misije Ujedinjenih nacija UNMIK
 • ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Gvineje Bisao nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti
 • ODLUKA o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Strategije održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine sa Akcionim planom za period od 2023. do 2025. godine na životnu sredinu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravila o radu tržišta električne energije
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u novembru 2022. godine
Druge organizacije
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „EPICURE CIGARS” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo”, Subotica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalno stambenog preduzeća „Komstan”, Trstenik
OGLASI

Podelite: