Објављен „Службени гласник РС“ број 130 од 25.11.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ПОДАЦИ о висини просечне зараде по запосленом за трећи квартал 2022. године
 • ПОДАЦИ о просечној заради по запосленом у Републици Србији за период од октобра 2021. до септембра 2022. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 130 од 25.11.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2020. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о измени Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза млека и производа од млека
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног гаса
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за системско решавање питања заштите ваздуха у Републици Србији
 • ОДЛУКА председника Владе број 119-0083/2022-01
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за дуално образовање и национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Штимље
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Привременог органа општине Глоговац
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Сува Река
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу у породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Савета за економски развој
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије за разматрање питања у вези спорова пред међународним арбитражама
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета за сарадњу са Уједињеним Арапским Емиратима
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета за сарадњу са Уједињеним Арапским Емиратима
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите међувладине комисије за трговину и економску сарадњу са Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите међувладине комисије за трговину и економску сарадњу са Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова српског дела Савета за координацију пројеката
 • РЕШЕЊЕ o именовању представника Републике Србије у Мултинационалној саветодавној групи (MAG) Центра за сарадњу у области безбедности (RACVIAC)
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Милутин Миланковић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Милутин Миланковић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Koмисије за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Koмисије за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9342/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9343/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9390/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9391/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9409/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9412/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9408/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9406/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања „Коридори Србије” друштво са ограниченом одговорношћу Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на располагање имовином велике вредности Друштва са ограниченом одговорношћу Транспортгас Србија Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Појединачног првенства Европе у шаху 2023, у Врњачкој Бањи 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-9643/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9645/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9646/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9648/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9649/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-9665/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9667/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Ваљево
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству
 • ОДЛУКА о измени Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
 • ОДЛУКА о измени Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса
 • ОДЛУКА о измени Методологије за одређивање цене приступа складишту природног гаса
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима
 • ПОДАЦИ о висини просечне зараде по запосленом за трећи квартал 2022. године
 • ПОДАЦИ о просечној заради по запосленом у Републици Србији за период од октобра 2021. до септембра 2022. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2022. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичном подручју општине Куршумлија
ОГЛАСИ

Поделите: