Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 130 od 25.11.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmeni Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ODLUKA o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • PODACI o visini prosečne zarade po zaposlenom za treći kvartal 2022. godine
 • PODACI o prosečnoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za period od oktobra 2021. do septembra 2022. godine
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2022. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 130 od 25.11.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2020. godinu
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • UREDBA o izmeni Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba
 • ODLUKA o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka
 • ODLUKA o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza i iznošenja prirodnog gasa
 • ODLUKA o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • ODLUKA o izmenama Odluke o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007–2013. godine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za sistemsko rešavanje pitanja zaštite vazduha u Republici Srbiji
 • ODLUKA predsednika Vlade broj 119-0083/2022-01
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Štimlje
 • REŠENJE o razrešenju člana Privremenog organa opštine Glogovac
 • REŠENJE o imenovanju člana Privremenog organa opštine Suva Reka
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu kulture
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za brigu u porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnje i spoljne trgovine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Saveta za ekonomski razvoj
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Komisije za razmatranje pitanja u vezi sporova pred međunarodnim arbitražama
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova srpskog dela Saveta za koordinaciju projekata
 • REŠENJE o imenovanju predstavnika Republike Srbije u Multinacionalnoj savetodavnoj grupi (MAG) Centra za saradnju u oblasti bezbednosti (RACVIAC)
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Patrijarh Pavle” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Patrijarh Pavle” u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu turizma i omladine
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Milutin Milanković” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola „Milutin Milanković” u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Komisije za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-9342/2022
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-9343/2022
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-9390/2022
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-9391/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9409/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9412/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9408/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9406/2022
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja „Koridori Srbije” društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda nad rashodima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspolaganje imovinom velike vrednosti Društva sa ograničenom odgovornošću Transportgas Srbija Novi Sad
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić”, Palić
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Pojedinačnog prvenstva Evrope u šahu 2023, u Vrnjačkoj Banji 2023. godine
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9643/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9645/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9646/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9648/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9649/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9665/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9667/2022
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2022. godinu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Valjevo
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Valjevo
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu
 • ODLUKA o izmeni Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije
 • ODLUKA o izmeni Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport prirodnog gasa
 • ODLUKA o izmeni Metodologije za određivanje cene pristupa skladištu prirodnog gasa
 • ODLUKA o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima
 • PODACI o visini prosečne zarade po zaposlenom za treći kvartal 2022. godine
 • PODACI o prosečnoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za period od oktobra 2021. do septembra 2022. godine
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2022. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnom području opštine Kuršumlija
OGLASI

Podelite: