Објављен „Службени гласник РС“ број 13 од 21.2.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2024. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 13 од 21.2.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона – трећа фаза
Министарства
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Краљево 3 – ТС Рашка, увођење у TC Копаоник на животну средину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 51/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 52/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 53/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 54/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 55/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 56/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 57/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 58/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 59/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 60/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 61/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 62/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 63/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 64/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 65/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 66/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 67/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 68/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 69/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 70/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 71/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 72/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 73/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 74/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 75/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 76/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 77/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 78/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 79/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 80/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 81/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 82/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 83/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 84/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 85/24
 • ОДЛУКA о избору јавног тужиоца, А број 86/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 87/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 88/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 89/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 90/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 91/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 92/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 93/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 94/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 95/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 96/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 97/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 98/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 99/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 100/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 101/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 102/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 103/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 104/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 105/24
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2024. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг” Сврљиг

Поделите: