Објављен „Службени гласник РС“ број 129 од 28.10.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 129 од 28.10.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду нацрта аката неопходних за стварање правног оквира за реализацију пројекта – Картица погодности „За наше хероје”
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала „Аеродроми Србије” друштва с ограниченом одговорношћу Ниш
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8331/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8332/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 2500–2690 MHz
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијскoм опсегу 3400–3800 MHz
 • ОДЛУКА о додели средстава из буџета јединицама локалне самоуправе и градским општинама намењених за успостављање јединственог управног места
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности сталног судског преводиоца
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ o обнови дозволе за обављање делатности колективног остваривања ауторског и сродног права
ОГЛАСИ

Поделите: