Објављен „Службени гласник РС“ број 128 од 26.10.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за август 2020. године
 • ПРАВИЛНИК о квалитету производа од воћа и поврћа

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 128 од 26.10.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о министарствима
Влада
 • ОДЛУКА председника Владе број 035-00-18/2020-01
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима за израду пројекта побољшања квалитета обрадивог пољопривредног земљишта
 • ПРАВИЛНИК о квалитету производа од воћа и поврћа
 • ПРАВИЛНИК о начину обучавања, оспособљавања, наставним плановима и програмима субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о возачким дозволама
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о одређивању условно забрањених зона LY R10 Увац, LY R11 Трешњица и LY R12 Милешевка
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за август 2020. године
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг”, Црна Трава

Поделите: