Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 128 od 26.10.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za avgust 2020. godine
 • PRAVILNIK o kvalitetu proizvoda od voća i povrća

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 128 od 26.10.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o ministarstvima
Vlada
 • ODLUKA predsednika Vlade broj 035-00-18/2020-01
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima za izradu projekta poboljšanja kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta
 • PRAVILNIK o kvalitetu proizvoda od voća i povrća
 • PRAVILNIK o načinu obučavanja, osposobljavanja, nastavnim planovima i programima subjekata i snaga sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o vozačkim dozvolama
Drugi državni organi i državne organizacije
 • NAREDBA o određivanju uslovno zabranjenih zona LY R10 Uvac, LY R11 Trešnjica i LY R12 Mileševka
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za avgust 2020. godine
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalnu delatnost i putnu infrastrukturu „Vilin Lug”, Crna Trava

Podelite: