Објављен „Службени гласник РС“ број 128 од 22.11.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 128 од 22.11.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • РЕВИДИРАНА ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о начину пријаве држављана Републике Србије од 16 до 29 година за добијање новчане помоћи, начину исплате средстава и подношењa рекламација
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

Поделите: