Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 128 od 22.11.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 128 od 22.11.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • REVIDIRANA FISKALNA STRATEGIJA za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu
Ministarstva
  • PRAVILNIK o načinu prijave državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina za dobijanje novčane pomoći, načinu isplate sredstava i podnošenja reklamacija
Drugi državni organi i državne organizacije
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Podelite: