Објављен „Службени гласник РС“ број 127 од 24.10.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 127 од 24.10.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о престанку функције и именовању у Републичку изборну комисију
  • ОДЛУКА о именовању заменика генералног секретара Народне скупштине Републике Србије
Уставни суд
  • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4303/2015
  • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-11470/2017
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0247/19-11
Друге организације
  • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2021. години
  • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2021. години

Поделите: