Објављен „Службени гласник РС“ број 126 од 17.11.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 126 од 17.11.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину
 • ОДЛУКА о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-791/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-792/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-916/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-926/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-940/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-957/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-968/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-971/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1032/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 021-05-90/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-29/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-31/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-35/2022-01
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине 13. новембра 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета горанске националне мањине путем електорске скупштине 13. новембра 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета македонске националне мањине путем електорске скупштине 13. новембра 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета црногорске националне мањине путем електорске скупштине 13. новембра 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета хрватске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета горанске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета македонске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета црногорске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета албанске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета бугарске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета буњевачке националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета влашке националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета грчке националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета египатске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета мађарске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета немачке националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета пољске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета ромске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета румунске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета руске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета русинске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета словачке националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета словеначке националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета украјинске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета чешке националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2022. године

Поделите: