Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 124 od 16.10.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za septembar 2020. godine
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o kvalitetu osvežavajućih bezalkoholnih pića

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 124 od 16.10.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2021–2023. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
 • UREDBA o realizaciji postupka naplate potraživanja kojima u ime i za račun Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine upravlja i raspolaže Agencija za osiguranje depozita
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju lučkog područja luke u Novom Sadu
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Visoke strukovne škole za preduzetništvo u Beogradu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za verifikaciju jedinstvenog biračkog spiska
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog seizmološkog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Fonda solidarnosti
 • REŠENJE o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Minhenu, Savezna Republika Nemačka
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS” uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS” nije obavezno, u 2021. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2021. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni osnivačkog akta privrednog društva „Energo-zelena” d.o.o. Inđija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na visinu cena pristupa i cena pristupa delu javne železničke infrastrukture koji povezuje sa uslužnim objektima
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Aerodromi Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Niš za 2019. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8089/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8094/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8095/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7939/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7940/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7945/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7941/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7942/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7943/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7944/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o kvalitetu osvežavajućih bezalkoholnih pića
 • SPISAK o prestanku važenja Spiska upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 552-2/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 552-3/20
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o puštanju u opticaj kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za praćenje efikasnosti upravljanja bezbednošću u toku eksploatacije i održavanja železničkog sistema
 • PRAVILNIK o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za nadzor bezbednosnog učinka posle izdavanja sertifikata o bezbednosti za prevoz ili sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom
 • INDEKSI potrošačkih cena za septembar 2020. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Yala Habibi d.o.o. Beograd
 • ISPRAVKA Maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, „BH tobacco” Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vidrak”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vidrak”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Požarevac
OGLASI

Podelite: