Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 123 od 4.11.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 123 od 4.11.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine
 • UREDBA o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Singapuru, Republika Singapur
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu turizma i omladine
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za javna ulaganja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu sporta
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za javna ulaganja
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o postavljenju šefa Kabineta potpredsednika Vlade, broj 119-00-00059/2022-17
 • REŠENJE o postavljenju šefa Kabineta potpredsednika Vlade, broj 119-00-00062/2022-20
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Singapuru, Republika Singapur
Pravosuđe
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 25494/20, Milošević Simović protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • UPUTSTVO za ocenjivanje usklađenosti državne pomoći za istraživanje, razvoj i inovacije
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u oktobru 2022. godine
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Centrosinergija d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „12. septembar”, Bajina Bašta
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije „BB TERM”, Bajina Bašta
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Petrovac na Mlavi
OGLASI

Podelite: