Објављен „Службени гласник РС“ број 123 од 4.11.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 123 од 4.11.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА o измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
 • УРЕДБА о финансијској подршци пољопривредним произвођачима шећерне репе рода 2023. године
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Сингапуру, Република Сингапур
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спорта
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета потпредседника Владе, број 119-00-00059/2022-17
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета потпредседника Владе, број 119-00-00062/2022-20
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Сингапуру, Република Сингапур
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 25494/20, Милошевић Симовић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • УПУТСТВО за оцењивање усклађености државне помоћи за истраживање, развој и иновације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у октобру 2022. године
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар”, Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ”, Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Петровац на Млави
ОГЛАСИ

Поделите: