Објављен „Службени гласник РС“ број 123 од 13.10.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • РЕШЕЊЕ о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 123 од 13.10.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ)

Поделите: