Објављен „Службени гласник РС“ број 121 од 5.10.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 121 од 5.10.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • ОДЛУКА o предлогу кандидата за председника Владе Републике Србије
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Листи оцењивача вина и висини надокнаде за рад оцењивача
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-306/2020-09
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 522-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 527-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 541-1/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 541-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 541-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 541-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 541-5/20
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о техничком прегледу железничких возила
 • ПРАВИЛНИК о гранским стандардима из области железничког саобраћаја
 • ПРАВИЛНИК о условима за центре стручног оспособљавања у железничком саобраћају
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о организацији и раду лекарских комисија
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац

Поделите: