Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 121 od 5.10.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 121 od 5.10.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • ODLUKA o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o Listi ocenjivača vina i visini nadoknade za rad ocenjivača
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-306/2020-09
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 522-2/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 527-2/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 541-1/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 541-2/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 541-3/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 541-4/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 541-5/20
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o tehničkom pregledu železničkih vozila
 • PRAVILNIK o granskim standardima iz oblasti železničkog saobraćaja
 • PRAVILNIK o uslovima za centre stručnog osposobljavanja u železničkom saobraćaju
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu lekarskih komisija
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Usluga Boljevac

Podelite: