Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 12 od 22.2.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za januar 2019. godine
 • ODLUKA o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine
 • PRAVILNIK o listi standarda koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti, obaveznoj sadržini izveštaja o ocenjivanju usaglašenosti i postupku ocenjivanja ispunjenosti uslova odnosno ocenjivanja usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 12 od 22.2.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2019. godinu
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
 • UREDBA o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2019”
 • ODLUKA o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine
 • ODLUKA o utvrđivanju spomenika Karađorđu u Beogradu za spomenik kulture
 • ODLUKA o obrazovanju Odbora za organizaciju Digitalnog Samita šest ekonomija Zapadnog Balkana
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Izgradnja auto-puta Beograd–Sarajevo, deonica Sremska Rača — Kuzmin i deonica Požega — granica sa Bosnom i Hercegovinom (Kotroman)ˮ
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Saveta za prava deteta
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Saveta za pitanja starosti i starenja
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Užicu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Fonda za nauku Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Filmskog centra Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta za bezbednost i zdravlje na radu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta za bezbednost i zdravlje na radu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Transnafta”, Pančevo za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža — Most”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Aerodrom Niš”, Niš za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za aerodromske usluge „Aerodrom Niš”, Niš
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta „Železnice Srbije” akcionarsko društvo
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika proizvoda šuma Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”, Sremska Kamenica
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog društva „Zapadna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Sombor za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog društva „Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Vrbas za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Trstenik, Republika Srbija i opštine Elasona, Republika Grčka
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1841/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1844/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1848/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1849/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1850/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1853/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-1654/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-1657/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1658/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1764/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o registraciji, odnosno odobravanju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla
 • PRAVILNIK o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima za izuzimanje od obaveze vršenja energetskog pregleda
 • PRAVILNIK o listi standarda koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti, obaveznoj sadržini izveštaja o ocenjivanju usaglašenosti i postupku ocenjivanja ispunjenosti uslova odnosno ocenjivanja usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja
 • PRAVILNIK o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata, broj 110-00-458/2015-02
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata, broj 110-00-722/2018-02
 • REŠENJE o upisu u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-46/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-142/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-167/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-168/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-201/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-814/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1319/2018-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja
 • INDEKSI potrošačkih cena za januar 2019. godine
 • LISTA avio-prevozilaca kojima je zabranjeno ili ograničeno letenje u Evropskoj uniji
OGLASI

Podelite: