Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 12 od 1.2.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 12 od 1.2.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude
 • UREDBA o utvrđivanju Programa finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda
 • UREDBA o utvrđivanju Programa finansiranja projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja sa teritorija izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) u 2022. godini
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • STRATEGIJA deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period 2022–2026. godine
 • STRATEGIJA prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine
 • ODLUKA o obrazovanju Nacionalnog komiteta za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor prirodnih nauka, matematike i statistike
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Letonije u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za privredne registre za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privredne registre za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za kvalifikacije za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalifikacije za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES” za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja, organizovanja i funkcionisanja, izgradnje i razvoja Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES” za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža – Most” Beograd za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan i program o izmenama i dopunama Plana i programa rada Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-569/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-574/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-576/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-578/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-579/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-622/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-568/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-571/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-572/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-573/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-575/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-329/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-593/2022-2
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-597/2022-2
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-598/2022
 • PROGRAM upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022–2031. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata, sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova i sadržini izveštaja u postupku izdavanja vodne dozvole
 • PRAVILNIK o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti
 • SPISAK srpskih standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
 • REŠENJE o davanju ovlašćenja za ispitivanje otpada
Druge organizacije
 • ANEKS I Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
OGLASI

Podelite: