Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 118 od 28.12.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • PRAVILNIK o registru potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promocije i/ili prodaje telefonom

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 118 od 28.12.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ZAKLJUČAK o usvajanju IPARD III programa za Republiku Srbiju za period 2021-2027. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • PRAVILNIK o Spisku korisnika javnih sredstava
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i uslovima za stočna groblja i jame grobnice
 • PRAVILNIK o nadoknadi štete nastale od strogo zaštićenih divljih vrsta životinja
 • PRAVILNIK o monitoringu i izveštavanju o emisijama gasova sa efektom staklene bašte
 • PRAVILNIK o sadržini i izgledu dozvole za upravljanje otpadom
 • PRAVILNIK o registru potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promocije i/ili prodaje telefonom
 • PRAVILNIK o odobravanju stalnog nastanjenja
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o utvrđivanju broja glasačkih listića za sprovođenje ponovnog glasanja na izborima za narodne poslanike 30. decembra 2023. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2024. godini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za harmonizaciju propisa i normativne poslove u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za procesuiranje prekršaja u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za međunarodne odnose, domaću saradnju i projekte u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za zaštitu prava lica i prenos podataka o ličnosti u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za žalbe i izvršenja u oblasti pristupa informacijama u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za izveštavanje i analitičke poslove u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Druge organizacije
 • ANEKS III Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, El Faro d.o.o. Beograd

Podelite: