Објављен „Службени гласник РС“ број 118 од 25.9.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јул 2020. године
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 118 од 25.9.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • ОДЛУКА о утврђивању критеријума за избор банака које ће вршити услуге куповине и продаје и друге финансијске услуге у вези са дугорочним државним хартијама од вредности емитованих на међународном финансијском тржишту
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Пловдиву, Република Бугарска
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години
 • ОДЛУКА о укидању Дома за децу и омладину „Петар Радовановић” у Ужицу
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Фонда за подстицање развоја пољопривредне производње у Републици
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Нишавског управног округа са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Привременог органа општине Клина
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Мости, Република Малта
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7437/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7438/2020
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7439/2020
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Ценовника аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш – Огранак Аеродром „Морава”, Краљево
 • РЕШЕЊЕ о продужењу дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчници
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7453/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7454/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7482/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7483/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7503/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7504/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7505/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2020. годину
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести животиња трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија и других болести животиња које се могу пренети споредним производима животињског порекла у Републику Србију
 • ОДЛУКА о избору правних лица којима се уступају лабораторијски и с њима повезани стручни послови у области дијагностике штетних организама и здравља биља
 • РЕШЕЊЕ о измени и допуни Решења о утврђивању надлежности музеја према врстама уметничко-историјских дела и према територији
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 510-1/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 495-2/20
Правосуђе
 • ИСПРАВКА Одлуке о именовању судија поротника за мандатни период од пет година
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ o давању дозволе за пружање платних услуга
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о начину подношења обавештења о учешћу у поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку чији је исход закључивање уговора са органом јавне власти
 • ПРАВИЛНИК о поклонима јавних функционера
 • ПРАВИЛНИК о Регистру јавних функционера и Регистру имовине и прихода јавних функционера
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-580/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-611/2020-1
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јул 2020. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног предузећа „Водовод”, Сурдулица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Водовод”, Сурдулица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП „Стандард”, Љубовија
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија
ОГЛАСИ

Поделите: