Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 116 od 26.12.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskom fakturisanju
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • DINARSKI IZNOSI mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2024. godinu
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za oktobar 2023. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 116 od 26.12.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini
 • UREDBA o izmeni Uredbe o finansijskom davanju poljoprivrednim gazdinstvima za poljoprivrednu proizvodnju biljnih kultura u 2023. godini
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine
 • UREDBA o izmeni Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • UREDBA o izmenama Uredbe o energetski ugroženom kupcu
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Beška i Krčedin
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021–2025. godine
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije Ugovora o koncesiji za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd i obavljanje delatnosti operatera aerodroma na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za javna ulaganja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za javna ulaganja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Odbora za javni nadzor revizije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Odbora za javni nadzor revizije
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Saveta Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija u Beogradu
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-12409/2023
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-12406/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12471/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12468/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12470/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12467/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12465/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12461/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12462/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12464/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12469/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12466/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12460/2023
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12463/2023
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Agencije za kvalifikacije za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje Javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” društvo sa ograničenom odgovornošću, Zrenjanin za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić”, Palić za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o radu Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara Planina”, Knjaževac
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije”
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala u „SERBHUNGAS” d.o.o. Novi Sad
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na osnivanje privrednog društva „SRBGAS” KFT, BUDIMPEŠTA
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12599/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12600/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12601/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12602/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12603/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12604/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 broj 401-12605/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12606/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12607/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12608/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12609/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12610/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12611/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12633/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12634/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12635/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12639/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12701/2023-1
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12704/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12707/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12740/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12757/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • DINARSKI IZNOSI mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2024. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskom fakturisanju
 • PRAVILNIK o proceni efekata realizovanog kapitalnog projekta
 • PRAVILNIK o sadržini zahteva za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole i sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o razmeni dokumenata i podnesaka tokom sprovođenja postupaka u vezi sa energetskom dozvolom, licencom za obavljanje energetske delatnosti i saglasnošću za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2023. godinu
 • REŠENJE o upisu u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-13082/2019
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-11831/2020
Pravosuđe
 • PRAVILNIK o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva
 • PRAVILNIK o pseudonimizaciji podataka
 • PRAVILNIK o načinu vođenja i obrascu ličnog lista
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o minimalnom zahtevu za kapitalom i podobnim obavezama banke
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o utvrđivanju broja glasačkih listića za sprovođenje ponovnog glasanja na izborima za narodne poslanike 30. decembra 2023. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju i radu Stručne službe Zaštitnika građana
 • REŠENJE o usklađenoj vrednosti opšteg boda od januara 2024. godine
 • REŠENJE o usklađivanju penzija, vrednosti opšteg boda, najnižeg iznosa penzije, novčanih naknada za telesno oštećenje, novčanih naknada za pomoć i negu drugog lica, naknada pogrebnih troškova i naknada po osnovu invalidnosti od januara 2024. godine
 • REŠENJE o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija u 2024. godini
 • REŠENJE o obračunatom procentu učešća iznosa penzija i novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju u bruto domaćem proizvodu
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0099/23-11
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za oktobar 2023. godine
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o određivanju matičnog područja na teritoriji opštine Kovin
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalno-stambenu delatnost „Kovinski komunalac”, Kovin
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Raška“ u Raški
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP Putevi Raška iz Raške
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje i razvoj infrastrukturnih objekata Rača
OGLASI

Podelite: