Објављен „Службени гласник РС“ број 116 од 24.12.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 116 од 24.12.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење Плана развоја царинске службе Републике Србије за период 2017–2020. године
ОГЛАСИ

Поделите: