Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 116 od 24.12.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 116 od 24.12.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • ZAKLJUČAK o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za period 2017–2020. godine
OGLASI

Podelite: